Algemene voorwaarden

ALGEMENE INFORMATIE EN GEBRUIK VAN HET WEB

Bij wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel stelt VERTISOL de volgende informatie beschikbaar:

Eigenaar: VERTISOL INTERNACIONAL SRL

Adres: C-17 Km. 18,920; 08403 GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail:  vertisol@vertisol.es

Telefoon:  (0034) 93 840 14 44

Fax: (0034) 93 849 72 19

CIF: ESB46186631

Registergegevens: REGISTRATIE VAN STICHTINGEN EN VERENIGINGEN VAN CATALONIË

VERTISOL behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen degenen die de volgende verboden overtreden:

Het is uitdrukkelijk verboden:

1.Gebruik de inhoud en diensten voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of verhinderen Diensten, computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud opgeslagen in VERTISOL computerapparatuur

2. Inhoud en diensten van het gebruik worden beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten die toebehoren aan het bedrijf of aan derden, zonder dat de Gebruiker vooraf van zijn eigenaars de nodige toestemming heeft verkregen om het gebruik te maken of bedoeld te maken.

3. De inhoud reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen, publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij de houder van de overeenkomstige rechten hiervoor toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan.

4. Gebruik de inhoud voor reclamedoeleinden en om advertenties van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop of andere commerciële doeleinden te verzenden zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.

5. Neem virussen of andere fysieke of elektronische elementen op die de normale werking van het netwerk, het systeem of de computerapparatuur (hardware en software) van VERTISOL of derden kunnen beschadigen of belemmeren of die elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgeslagen kunnen beschadigen computer apparatuur

6. Het verkrijgen of zelfs proberen te verkrijgen van de Inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, in het algemeen voor dit doel beschikbaar zijn gesteld van die welke gewoonlijk op internet voor dit doel worden gebruikt. effect op voorwaarde dat ze geen risico van schade of nutteloosheid van de Website, de Services en / of de Inhoud met zich meebrengen.

VERTISOL sluit, voor zover toegestaan ​​door het rechtssysteem, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan de overdracht, verspreiding, opslag, verstrekking, ontvangst, verkrijgen of toegang tot de inhoud, en in het bijzonder , hoewel niet exclusief, voor de schade die kan worden veroorzaakt.